Harmonogram začiatku AR 2022/2023

Denná forma štúdia

 

12. september 2022študenti UZS 1. a 2. ročník

9.00 hod. – aula SZU Bernolákova 8, BB (pri Medicínskom centre Novamed), prednášková miestnosť Londýn

Stretnutie s vedúcou katedry a ročníkovými vedúcimi

 

12. september 2022študenti všetkých ročníkov Bc. a Mgr. štúdia

10.00 hod. – slávnostné otvorenie AR 2022/2023 v aule SZU Bernolákova 8, BB (viď pozvánka web SZU)

11.00 hod. – aula SZU

Stretnutie s prodekankou pre pedagogickú činnosť 

11.45 hod. – aula SZU

Stretnutie s vedením Nemocnice s poliklinikou Zvolen 

 

13. september 2022študenti prvých ročníkov Bc. a Mgr. štúdia

Fakulta zdravotníctva SZU, blok E, aula

8.00 hod. – Úvod do štúdia s dekankou FZ SZU

9.15 hod. – Predstavenie Akademického informačného systému (MAIS)

9.45 hod. – Informácie pracovníkov Štátnej vedeckej knižnice v BB

10.30 hod. – Stretnutie s ročníkovými vedúcimi; s výnimkou UZS 1. ročník (stretnutie zrealizované 12. 9. 2022)

Učebne: OSE 1. – bok B, učebňa B 008 – prízemie

              LVMZ 1. – blok D, učebňa D 213 – 2. poschodie

              FYZ 1. Bc. – blok D, učebňa D 208 – 2. poschodie

              FYZ 1. Mgr. – blok D, učebňa D 007 – prízemie

Bloky sú označené veľkými tlačenými písmenami na vstupných dverách.

 

13. september 2022študenti druhých a tretích ročníkov Bc. a Mgr. štúdia

Fakulta zdravotníctva SZU

8.00 hod. – Stretnutie s ročníkovými vedúcimi; s výnimkou UZS 2. – stretnutie zrealizované 12. 9. 2022 a UZS 3. – stretnutie sa zrealizuje počas výučby 14. 9. 2022  

Učebne: OSE 2. – bok B, učebňa B 008 – prízemie

              OSE 3. – bok B, učebňa B 110 – 1. poschodie

              LVMZ 2. + LVMZ 3. – blok D, učebňa D 007 – prízemie

              FYZ 2. Bc. – blok D, učebňa D 208 – 2. poschodie

              FYZ 3. Bc. – blok D, učebňa D 106 – 1. poschodie

              FYZ 2. Mgr. – blok D, učebňa D 007 – prízemie

Výučba podľa rozvrhu na zimný semester začína 14. 9. 2022.