Kam na vysokú školu 2022

Výstava Kam na vysokú školu sa etablovala medzi podujatia pomáhajúce študentom stredných škôl nielen pri výbere vysokej školy, ale aj fakulty, študijného odboru či konkrétneho študijného programu. V Banskej Bystrici sa dané podujatie uskutočnilo 25. októbra 2022 v priestoroch hotela Lux za účasti predstaviteľov vysokých škôl, pedagógov a študentov zo Slovenska i zo zahraničia.

Fakultu zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici zastupovali pracovníčky študijného oddelenia a študenti všetkých študijných programov, t. j. fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Študenti  mali pripravené praktické ukážky prezentujúce príslušný študijný program,  realizovali zdravotno-výchovné pôsobenie a nemali problém adekvátne odpovedať na otázky zo strany záujemcov týkajúce sa štúdia na našej fakulte.    

Vedenie fakulty ďakuje všetkým zúčastneným za jej vzornú reprezentáciu na danom  podujatí.