FESTIVAL DIABETU

Dňa 12. novembra 2022 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo významné odborné podujatie – 17. ročník Festivalu diabetu, na ktorom Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici participuje už niekoľko rokov. Počas Festivalu diabetu študenti 1. a 2. ročníka dennej formy štúdia študijného odboru ošetrovateľstvo pomáhali organizátorom a usmerňovali návštevníkov podujatia, ktorí si prišli vypočuť prednášky viacerých odborníkov na diabetes. V prípade záujmu zo strany návštevníkov študentky  zároveň  realizovali zdravotno-výchovnú činnosť zameranú na problematiku jedného z najrozšírenejších civilizačných ochorení a jeho prevenciu.