Deň onko-prevencie

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici pravidelne participuje na preventívnych programoch organizovaných RÚVZ v Banskej Bystrici. Prevencia a preventívne programy sú súčasťou vzdelávania a odbornej prípravy študentov. Osvetovú akciu organizovanú RÚVZ v Banskej Bystrici DEŇ ONKO – PREVENCIE, ktorá sa uskutočnila 22. 2. 2023 v priestoroch ECS v Banskej Bystrici  podporili študenti z katedry ošetrovateľstva a urgentnej zdravotnej starostlivosti. Študentky zo študijného programu ošetrovateľstvo Veronika Jánošová a Katarína Krišová edukovali verejnosť ako si správne zmerať krvný tlak, ako si ho správne monitorovať, akým chybám je potrebné sa pri meraní krvného tlaku vyhnúť, aby namerané hodnoty korešpondovali so skutočnými hodnotami. Študenti zo študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť Simona Hrušková a Adam Lofaj názorne predviedli ako správne uložiť postihnutého do stabilizovanej polohy a ako ošetriť drobné poranenia (rezné rany, zmliaždeniny, vyvrtnutie, popáleniny)…