Lyžiarske kurzy na Donovaloch

Na začiatku letného semestra sme realizovali lyžiarske kurzy na Donovaloch pre študentov prvých ročníkov študijných programov fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť. Venovali sme sa  zdokonaľovaniu rôznych techník lyžovania. So študentami UZS sme  nacvičovali transport raneného zo svahu na kanadských saniach, diskutovali sme o bezpečnosti na horách v zimnom prostredí, venovali sme sa problematike lavín a prevencii voči nim. Priamo na kopci sme sa učili analyzovať nebezpečenstvo odtrhnutia lavíny a študenti mali tiež možnosť naučiť sa pracovať so základnou lavínovou výbavou (vyhľadávač, lavínová sonda, lopata). Verím, že všetci študenti si prišli počas týchto týždňov „na svoje“ a informácie, ktoré sa naučili uplatnia či už v osobnom, alebo profesijnom živote. Všetkým študentom ďakujem za spoluprácu a tiež za vytvorenie príjemnej atmosféry na horách.