Deň zdravia

Dňa 24. apríla 2023 sa v Europa shopping center Banská Bystrica uskutočnil Deň zdravia organizovaný RUVZ, na ktorom sa zúčastnila aj Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici.

Študenti 2. ročníka fyzioterapie ukázali, ako sa správať ku svojej chrbtici, správne sedieť a ako sa správne pohybovať pri bežných denných aktivitách.