Dôležitý oznam pre uchádzačov do externej formy bc. štúdia (UZS/OŠE)

Na základe rozhodnutia Rady kvality SZU, ktorá 27. apríla 2023 schválila skrátenie dĺžky štúdia v externej forme bakalárskeho stupňa štúdia študijných programov ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť, došlo k úprave dĺžky štúdia zo 4 na 3 akademické roky. Podmienky prijímania uchádzačov do uvedených študijných programov pre akademický rok 2023/2024 zostávajú nezmenené.

Viac informácií TU.