Harmonogram akademického roka 2019/20

Harmonogram akademického roka 2019/20 zostáva bez zmeny, s výnimkou realizácie súvislej odbornej praxe, ktorá sa v súčasnej mimoriadnej situácií nemôže v zdravotníckych zariadeniach realizovať. Výučba študentov, ako aj skúšky v skúškovom období, budú prebiehať  výlučne dištančnou formou. Zostáva v platnosti povinnosť evidovať termíny a hodnotenie  skúšok a priebežných čítať ďalej …

Pokyn dekanky k štátnym skúškam

POKYN  DEKANKY k štátnym záverečným skúškam v akademickom roku 2019/20 Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike, v súvislosti s pandémiou koronavírusu, vydávam nasledovný pokyn k štátnym záverečným skúškam v akademickom roku 2019/20: Štátne skúšky sa uskutočnia v troch študijných odboroch a programoch štúdia: Ošetrovateľstvo Fyzioterapia Urgentná zdravotná starostlivosť   čítať ďalej …