Ocenenie pedagógov a študentov Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Dňa 27. novembra 2018 rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. ,na návrh dekanov jednotlivých fakúlt, ocenil pedagógov  a študentov za prínos v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj aktívneho prístupu k reprezentácií fakúlt a tým aj celej univerzity.  Rektor Slovenskej zdravotníckej čítať ďalej …

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Milí študenti! Uvažujete nad povolaním  zdravotníckeho pracovníka? Ešte nie ste rozhodnutí, kde získať potrebné vedomosti a zručnosti? Využite podujatie, na ktoré Vás pozýva dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v spolupráci so zložkami Integrovaného záchranného systému (IZS), Národnou transfúznou službou (NTS) a Regionálnym úradom verejného čítať ďalej …

Jubilujúca Liaoningská univerzita v Shenyangu

Liaoningská univerzita tradičnej čínskej medicíny v Shenyangu 13. októbra oslávila 60. výročie svojho vzniku (1958). Je partnerskou univerzitou  Slovenskej zdravotníckej univerzity a od roku 2015 rozvíjajú bilaterálnu spoluprácu, ktorá v tieto októbrové dni dostáva novú – konkrétnu podobu. Spolupráca sa bude rozvíjať v oblasti ošetrovateľstva čítať ďalej …