Rozhodnutia dekanky o prijatí uchádzačov

Dekanka Fakulty zdravotníctvaSlovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystricirozhodla pre akademický rok 2019/2020prijaťdo 1. ročníka v dennej forme štúdiana 2. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programefyzioterapiauchádzačov s počtom bodov 120 – 70 (vrátane). Stiahnuť PDF Dekanka Fakulty zdravotníctvaSlovenskej čítať ďalej …

Návšteva pani profesorky LU REN

Dňa 14. decembra 2018 dekanka fakulty privítala významnú profesorku, p. LU REN, z Liaoningskej univerzity tradičnej čínskej medicíny v Shenyangu. Znamená to pre fakultua tým aj pre celú našu univerzitu, významný krok k napĺňaniu dohody o spolupráci ,medzi našimi univerzitami. Pani profesorka je odborníčkou v oblastiakupunktúry a zároveň čítať ďalej …