Očkovanie

Vážení študenti, Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo registráciu na očkovanie proti Covid – 19. V tejto fáze sú oprávnenými žiadateľmi o očkovanie aj študenti lekárskych a zdravotníckych odborov. Oprávnenosť žiadosti môžete dokladovať ISIC kartou, prípadne potvrdením o štúdiu. Vzhľadom na potrebu znížiť mobilitu, odporúčame výber čítať ďalej …

VÝZVA na pomoc pri testovaní žiakov základných škôl v Banskej Bystrici

Vážení kolegovia, študenti, Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže v Banskej Bystrici,  nás písomne požiadal o spoluprácu pri zabezpečení testovania žiakov základných škôl v Banskej Bystrici. Testovať sa budú žiaci na 11 základných školách a testovanie žiakov by malo prebehnúť  v čítať ďalej …

USMERNENIE DEKANKY FZ SZU – 09. 11. 2020 – aktualizované

AKTUALIZÁCIA usmernenia dekanky FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici zo dňa 9. novembra 2020 na základe Príkazu rektora SZU č. 10/2020 v Bratislave a vzhľadom  na súčasný vývoj epidemiologickej situácie som rozhodla  pokračovať  metódou dištančnej výučby na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej čítať ďalej …