Návšteva pani profesorky LU REN

Dňa 14. decembra 2018 dekanka fakulty privítala významnú profesorku, p. LU REN, z Liaoningskej univerzity tradičnej čínskej medicíny v Shenyangu. Znamená to pre fakultua tým aj pre celú našu univerzitu, významný krok k napĺňaniu dohody o spolupráci ,medzi našimi univerzitami. Pani profesorka je odborníčkou v oblastiakupunktúry a zároveň čítať ďalej …

Ocenenie pedagógov a študentov

Dňa 27. novembra 2018 rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. ,na návrh dekanov jednotlivých fakúlt, ocenil pedagógov  a študentov za prínos v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj aktívneho prístupu k reprezentácií fakúlt a tým aj celej univerzity.  Rektor Slovenskej zdravotníckej čítať ďalej …

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Milí študenti! Uvažujete nad povolaním  zdravotníckeho pracovníka? Ešte nie ste rozhodnutí, kde získať potrebné vedomosti a zručnosti? Využite podujatie, na ktoré Vás pozýva dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v spolupráci so zložkami Integrovaného záchranného systému (IZS), Národnou transfúznou službou (NTS) a Regionálnym úradom verejného čítať ďalej …