Promócie študentov Fakulty zdravotníctva SZU AR 2020/2021

Dňa 13. júla 2021 sa v aule Polyfunkčného objektu SZU so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnila jedna z  najočakávanejších udalostí spojených so záverom akademického roka – promócie absolventov dennej formy bakalárskeho stupňa štúdia študijných odborov a programov: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo čítať ďalej …

Prvá slovensko-čínska on-line prednáška

V sobotu, 22. mája 2021,  sa uskutočnila historicky prvá spoločná on-line prednáška Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici a Liaoningskej univerzity tradičnej čínskej medicíny (ďalej TČM) v Shenyangu. Na základe bilaterálneho dohovoru si tému prvej prednášky vyžiadali vysokoškolskí učitelia Liaoningskej univerzity, konkrétne Katedra čítať ďalej …

Slovo dekanky – máj

„Vo svojich činoch buďme človekom mysliacim a myslime ako človek činu.“                                                                                                                   Henri Bergson   Mesiac máj bol v slovanskej terminológií označovaný ako „traveň, leteň, cveteň“. Všetky tri pojmy sú výrazom charakteristiky tohto mesiaca. Tráva sa zelenie, cítiť predzvesť leta a kvitnú všetky čítať ďalej …

POKYN DEKANKY č. 2/2021 – 16. 02. 2021

V zmysle  usmernenia hlavného hygienika SR k realizácií praktického vyučovania žiakov SZŠ a praktickej výučby študentov VŠ zo dňa 18.12.2020 a v  zmysle listu Ministra zdravotníctva SR zo dňa 26. 1. 2021,  vydávam nasledovný pokyn k realizácií výučby   počas  letného semestra akademického roka 2020/21: Letný semester čítať ďalej …

VÝZVA na pomoc pri testovaní žiakov základných škôl v Banskej Bystrici

Vážení kolegovia, študenti, Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže v Banskej Bystrici,  nás písomne požiadal o spoluprácu pri zabezpečení testovania žiakov základných škôl v Banskej Bystrici. Testovať sa budú žiaci na 11 základných školách a testovanie žiakov by malo prebehnúť  v čítať ďalej …