VEDECKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 18.3.2021

Ústredná téma Kardiovaskulárne ochorenia Registrácia 18. 3. 2021 od 7.30 hod. Aula SZU, Bernolákova 8, 974 05 Banská Bystrica Registračný poplatok Členovia stavovských organizácií 10 € Nečlenovia stavovských organizácií 15 € Prvý autor príspevku konferenčný poplatok neplatí Spôsob prihlásenia Odoslaním vyplnenej čítať ďalej …

Harmonogram akademického roka 2019/20

Harmonogram akademického roka 2019/20 zostáva bez zmeny, s výnimkou realizácie súvislej odbornej praxe, ktorá sa v súčasnej mimoriadnej situácií nemôže v zdravotníckych zariadeniach realizovať. Výučba študentov, ako aj skúšky v skúškovom období, budú prebiehať  výlučne dištančnou formou. Zostáva v platnosti povinnosť evidovať termíny a hodnotenie  skúšok a priebežných čítať ďalej …