Novoakreditovaný špecializačný študijný odbor v špecializačnom štúdiu

Novoakreditovaný špecializačný študijný odbor v špecializačnom štúdiu: Fyzioterapia v športe a telovýchove (rozhodnutím MZ SR zo dňa 30. 5. 2018) Dátum podania prihlášky do špecializačného štúdia: do 16. 11. 2018 Zaradenie do štúdia: od 1. 2. 2019 Bližšie informácie poskytne: PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., čítať ďalej …