FIT SENIOR

„Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“ Buddha Pohybová aktivita je podľa základných zdravotných ukazovateľov jeden z najdôležitejších determinantov zdravia. Pohyb vykonávaný prostredníctvom športových činností rôzneho charakteru nadobúda v súčasnosti cielený zmysel, ktorý vychádza zo čítať ďalej …