Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie (špecializačné štúdium)

Časovo – tematický plán  od 9. do 13. apríla 2018 (1. týždeň sústredenia) Deň Dátum a čas Téma Lektor 9.4. Pondelok 7.45-8.00 Otvorenie – základné informácie PhDr. Elena Janiczeková, PhD. 8.00-10.15 Hygiena a epidemiológia v odboroch chirurgie, prevencia nozokomiálnych nákaz PhDr. Ján Bobáľ čítať ďalej …

PROGRAM KONFERENCIE MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP K POSKYTOVANIU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 19. APRÍLA 2018

8.00 – 9.00      Registrácia 9.00 – 9.15      Otvorenie  konferencie Predsedníctvo:  Svetozár Dluholucký, Beáta Frčová, Daniel Gurín 9.20 Svetozár Dluholucký: OČKOVANIE PROTI RAKOVINE KRČKU MATERNICE A INÝM HPV INFEKCIÁM 9.35 Beáta Frčová: Analýza študijnej úspešnosti absolventov v nelekárskych zdravotníckych vedách 9.50 Mária Šupínová, čítať ďalej …

Vzdelávacia aktivita: „Komplikácie diabetu ako ošetrovateľský problém.“

Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici RKS a PA v Banskej Bystrici usporiada vzdelávaciu aktivitu: „Komplikácie diabetu ako ošetrovateľský problém.“ Rozsah: 7 hodín Vzdelávací program je určený sestrám pracujúcim v zdravotníctve alebo v rezorte sociálnych vecí. Počet čítať ďalej …