Zmena miesta konania

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave člen IMAP, Svetovej organizácie medicínskych akadémií Fakulta zdravotníctva Sládkovičova 21                                         974 05 Banská Bystrica                                        Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici a RKS a PA v Banskej Bystrici usporiada vzdelávaciu aktivitu: „Prevencia a liečba dekubitov“ čítať ďalej …