Harmonogram prijímacích skúšok pre akademický rok 2018/2019 – skúšky telesnej zdatnosti

Termín: 13. jún 2018 Odbor: Urgentná zdravotná starostlivosť – denná forma štúdia Fyzioterapia – denná forma bakalárskeho štúdia Miesto registrácie: Plaváreň Štiavničky, Cesta na štadión 1269/30,  974 04 Banská Bystrica Registrácia uchádzačov na študijný program Fyzioterapia – denná forma bakalárskeho štúdia čítať ďalej …