Vyhlásenie voľby kandidáta na funkciu dekana FZ SZU – AKTUÁLNE

Navrhnutí kandidáti na funkciu dekana FZ SZU na funkčné obdobie 2021 – 2025 doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof. – Profesijný životopis (*.pdf) Navrhovatelia: PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD.                            prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.                            Mgr. Juraj čítať ďalej …

Fyzioterapia v športe a telovýchove

Časovo-tématický plán teoretická časť prvý týždeň (miestnosť D-208) Dátum Čas Téma Lektor Pondelok 11.03.2019 7.45-7.55 Otvorenie – základné informácie PhDr. Ivana Bernáthová 8.00-10.00 Optimálna pohybová aktivita, vrátane úpravy životného štýlu ako liečebného a preventívneho prostriedku doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. 10.00 -12.00 čítať ďalej …

Máme akademické majsterky Slovenska v atletike

V sobotu 16. júna 2018 sa na štadióne „Mladá garda“ v Bratislave konali Akademické majstrovstvá Slovenska v atletike. Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave reprezentovali študenti študijného programu fyzioterapia Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v zložení: Jozef Buvala, Veronika Flosníková, Katarína Kuštárová, Simona Malatincová čítať ďalej …

„Naša účasť“ na Letnej svetovej univerziáde v TAIPEI

V dňoch 19. – 30. augusta 2017 v hlavnom meste Tajwanu – Taipei prebieha Letná svetová univerziáda, na ktorej nás reprezentujú dve študentky našej fakulty – Tatiana Dunajská a Stanislava Lajčáková. Dievčatá sú súčasťou 52-člennej slovenskej výpravy univerzitných športovcov a obidve budú súťažiť v ľahkoatletických čítať ďalej …