Prijímacie konanie

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Študijný program                                       Forma štúdia              Stav pohovorov          Priebežné výsledky        Rozhodnutie dekana       Fyzioterapia                                                 bc./denná            16.6.2020-29.6.2020                  TU                                     TU Fyzioterapia                                                 mgr./denná         17.6.2020-29.6.2020                  TU                                     TU čítať ďalej …

Beánie Fakulty zdravotníctva SZU

O necelé dva týždne po slávnostnej imatrikulácii študentov prvých ročníkov Fakulty zdravotníctva  SZU sa nielen študenti, ale aj pedagogickí a nepedagogickí pracovníci fakulty stretli na kultúrno–zábavnom podujatí – beániách organizovaných študentmi končiacich ročníkov dennej formy bakalárskeho štúdia. Minuloročný svet rozprávkových bytostí vystriedala retro čítať ďalej …