Beánie Fakulty zdravotníctva SZU

O necelé dva týždne po slávnostnej imatrikulácii študentov prvých ročníkov Fakulty zdravotníctva  SZU sa nielen študenti, ale aj pedagogickí a nepedagogickí pracovníci fakulty stretli na kultúrno–zábavnom podujatí – beániách organizovaných študentmi končiacich ročníkov dennej formy bakalárskeho štúdia. Minuloročný svet rozprávkových bytostí vystriedala retro čítať ďalej …

PROMÓCIE ŠTUDENTOV 2019

Dňa 24. júna 2019 sa v aule Polyfunkčného objektu SZU so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnila jedna z  najočakávanejších udalostí spojených so záverom akademického roka – promócie absolventov dennej formy bakalárskeho stupňa štúdia študijných odborov a programov: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo čítať ďalej …