Návšteva pani profesorky LU REN

Dňa 14. decembra 2018 dekanka fakulty privítala významnú profesorku, p. LU REN, z Liaoningskej univerzity tradičnej čínskej medicíny v Shenyangu. Znamená to pre fakultua tým aj pre celú našu univerzitu, významný krok k napĺňaniu dohody o spolupráci ,medzi našimi univerzitami. Pani profesorka je odborníčkou v oblastiakupunktúry a zároveň čítať ďalej …

Deň otvorených dverí 2018

Deň otvorených dverí sa na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici už tradične stal podujatím, počas ktorého študenti fakulty študujúci v dennej forme štúdia v študijných odboroch: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť majú možnosť prezentovať nielen teoretické vedomosti, čítať ďalej …