Vzdelávacia aktivita

Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici RÚVZ Banská Bystrica a RKS a PA v Banskej Bystrici usporiada  vzdelávaciu aktivitu: „Prevencia civilizačných ochorení.“ Rozsah: 7 hodín Vzdelávací program je určený sestrám pracujúcim v zdravotníctve alebo v rezorte sociálnych vecí Počet kreditov za aktivitu: 7 čítať ďalej …