September AR 2020/2021 – aktualizácia výučby

Harmonogram vyučovania September 2020  Študenti prvých ročníkov – bakalársky stupeň štúdia Vyučovanie študentov 1. ročníkov bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu: FZ SZU                                 28. 9. 2020            8.00 hod. Harmonogram učební:           UZS 1.            D 303 (blok D)                                                     OSE 1.           B čítať ďalej …

Zmena miesta konania

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave člen IMAP, Svetovej organizácie medicínskych akadémií Fakulta zdravotníctva Sládkovičova 21                                         974 05 Banská Bystrica                                        Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici a RKS a PA v Banskej Bystrici usporiada vzdelávaciu aktivitu: „Prevencia a liečba dekubitov“ čítať ďalej …

Prijímacie konanie

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Študijný program                                       Forma štúdia              Stav pohovorov          Priebežné výsledky        Rozhodnutie dekana       Fyzioterapia                                                 bc./denná            16.6.2020-29.6.2020                  TU                                     TU Fyzioterapia                                                 mgr./denná         17.6.2020-29.6.2020                  TU                                     TU čítať ďalej …