Slovo dekanky – december 2021

„Je to nemožné.“ Povedala pýcha. „Je to riskantné.“ Povedala skúsenosť. “ Nemá to zmysel.“ Povedal rozum. „Aspoň to skús“ , zašepkalo srdce.                                                                Neznámy autor   Žijeme bezprostredný vianočný čas. Len pár dní nás delí od vianočných sviatkov, ktoré aj napriek čítať ďalej …

Otvorenie akademického roka 2021/22 – príhovor dekanky

Ctení členovia vedenia fakulty, kolegyne, kolegovia, milí študenti! Vysokoškolské prostredie zvykneme označovať aj ako akademické. Má svoju špecifickú klímu, svoje pravidlá i zvyklosti. Jednou z týchto zvyklostí je aj stretnutie akademickej a študentskej obce pri príležitosti začiatku nového akademického roka. Vzhľadom na podmienky viažúce čítať ďalej …

Promócie študentov Fakulty zdravotníctva SZU AR 2020/2021

Dňa 13. júla 2021 sa v aule Polyfunkčného objektu SZU so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnila jedna z  najočakávanejších udalostí spojených so záverom akademického roka – promócie absolventov dennej formy bakalárskeho stupňa štúdia študijných odborov a programov: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo čítať ďalej …

Priebeh prijímacích pohovorov

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Študijný program Forma štúdia Stav Termín Konečné výsledky         Rozhodnutie dekana Fyzioterapia bc./denná 8.6.2021-29.6.2021 TU TU Fyzioterapia mgr./denná 9.6.2021-29.6.2021 TU TU Urgentná zdravotná starostlivosť bc./denná 10.6.2021-29.6.2021 TU TU Ošetrovateľstvo bc./denná 9.6.2021-29.6.2021 TU TU Laboratórne vyšetrovacie čítať ďalej …