Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/23

Dňa 12. septembra 2022 sa v aule Polyfunkčného objektu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici  konalo slávnostné otvorenie akademického roka 2022/23.  Pozvanie dekanky fakulty prijal rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Dr. h. c. prof. Peter Šimko, CSc., primátor mesta Banská Bystrica, MUDr. Ján čítať ďalej …

Priebeh prijímacieho konania na štúdium v akademickom roku 2022/2023

Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana Zoznam prijatých uchádzačov Fyzioterapia bc./denná ukončené 14.6.2022-21.6.2022 TU TU TU Ošetrovateľstvo bc./denná ukončené 14.6.2022-21.6.2022 TU TU TU Urgentná zdravotná starostlivosť bc./denná ukončené 14.6.2022-21.6.2022 TU TU TU Fyzioterapia mgr./denná ukončené 14.6.2022-21.6.2022 čítať ďalej …