Beánie Fakulty zdravotníctva SZU

O necelé dva týždne po slávnostnej imatrikulácii študentov prvých ročníkov Fakulty zdravotníctva  SZU sa nielen študenti, ale aj pedagogickí a nepedagogickí pracovníci fakulty stretli na kultúrno–zábavnom podujatí – beániách organizovaných študentmi končiacich ročníkov dennej formy bakalárskeho štúdia. Minuloročný svet rozprávkových bytostí vystriedala retro čítať ďalej …