Priebeh prijímacieho konania na štúdium v akademickom roku 2022/2023

Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana Zoznam prijatých uchádzačov Fyzioterapia bc./denná ukončené 14.6.2022-21.6.2022 TU TU TU Ošetrovateľstvo bc./denná ukončené 14.6.2022-21.6.2022 TU TU TU Urgentná zdravotná starostlivosť bc./denná ukončené 14.6.2022-21.6.2022 TU TU TU Fyzioterapia mgr./denná ukončené 14.6.2022-21.6.2022 čítať ďalej …

Prijímacie konanie – Informácie pre uchádzačov z Ukrajiny

Informácie pre uchádzačov z Ukrajiny, so statusom „dočasné útočisko“ na území SR Prijímacie konanie pre akademický rok 2022/2023 – výučba v slovenskom jazyku   V súvislosti s pretrvávajúcim konfliktom na Ukrajine Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ponúka záujemcom, ktorí majú záujem  študovať na Fakulte zdravotníctva so čítať ďalej …

ÚSPECH NA ZIMNEJ UNIVERZIÁDE SR 2022

V týždni  od 7. februára – 11. februára 2022  sa uskutočnila Zimná univerziáda, ktorú organizovala Univerzita Komenského v Bratislave.  Aj Slovenská zdravotnícka univerzita mala  svojich zástupcov v jednotlivých športoch. Našu univerzitu repezentovali študentky Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici: Natália Divinská,  študentka 1. čítať ďalej …