Pokyn dekanky k štátnym skúškam

POKYN  DEKANKY k štátnym záverečným skúškam v akademickom roku 2019/20 Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike, v súvislosti s pandémiou koronavírusu, vydávam nasledovný pokyn k štátnym záverečným skúškam v akademickom roku 2019/20: Štátne skúšky sa uskutočnia v troch študijných odboroch a programoch štúdia: Ošetrovateľstvo Fyzioterapia Urgentná zdravotná starostlivosť   čítať ďalej …