Rozhodnutia dekanky o prijatí uchádzačov

Dekanka Fakulty zdravotníctvaSlovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystricirozhodla pre akademický rok 2019/2020prijaťdo 1. ročníka v dennej forme štúdiana 2. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programefyzioterapiauchádzačov s počtom bodov 120 – 70 (vrátane). Stiahnuť PDF Dekanka Fakulty zdravotníctvaSlovenskej čítať ďalej …