Celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v pediatrii SK SaPA

Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii SK SaPA
spojená s voľbami do Výboru odbornej sekcie

2. decembra 2017

Aula SZU, Bernolákova 8, Banská Bystrica


PROGRAM

 • 8:00 – 08:30 Registrácia účastníkov

ODBORNÝ PROGRAM:

 • 08:30 – 08:45 Otvorenie
 • 08:45 – 10:00 I. blok odborných prednášok

Koordinátori: I. Drahoňová, B. Frčová

 1. Aktivity SKSaPA v oblasti ďalšieho vzdelávania SaPA
  I. Lazorová,  SKSaPA
 2. Ošetrovateľstvo na Slovensku z pohľadu hlavného odborníka
  H. Gondárová – Vyhničková, MZ SR    
 3. Vyžiadaná prednáška
  T. Hrindová, MZ SR
 4. Pregraduálne vzdelávanie v regulovanom zdravotníckom povolaní sestra
  B. Frčová, FZ SZU

 • 10:00 –10:15 Prestávka

 • 10:15 – 11:30 II. blok odborných prednášok

Koordinátori: Ľ. Pohorelá, K. Brašeňová

 1. Právne povedomie sestier – Zákonník práce – vyžiadaná prednáška
  V. Záborský, RK SaPA BA III.
 2. Personálne normatíva, aká je pravda – vyžiadaná prednáška
  M. Labancová,  RK SaPA BA III.
 3. Bolesť u detí po kardiochirurgickej operácii z pohľadu sestry
  M. Laurinc, H. Gondárová – Vyhničková, A. Bratová, D. Zrubcová, Bratislava      

 • 11:30 – 12:00 Voľby do výboru Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii

Prečítajte si volebnú smernicu (otvorí sa v novom okne prehliadača)


 • 12:00 – 12:30 Obed

 • 12:30 – 15:30 III. blok odborných prednášok

Koordinátori: J. Olšiaková, E. Malatincová

 1. Sťažnosti na sestry a pôrodné asistentky – vyžiadaná prednáška
  K. Oravcová, KV SKSaPA
 2. Súčasné trendy vo výžive dojčiat a batoliat
  Z. Bartošová, Lekáreň Dr.MAX
 3. Humor v zdravotníctve
  M. Chalmovský,  Červený NOS o.z.
 4. Mobbing, bossing – šikana na pracovisku
  J. Olšiaková, RK SaPA Zvolen
 5. Pasívna a aktívna liečba ambliopie – tupozrakosti
  J. Sedláková, M. Jurčák, E. Hurtuková, M. Gibalová, Poprad
 6. Systém hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek
  J. Jankovičová, RC HSV B.Bystrica

 • 15:30 – 15:45 Coffee break

Vyhlásenie výsledkov volieb do výboru Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii


 • 15:45 – 17:30 IV. blok odborných prednášok

Koordinátori: J. Jankovičová, K. Oravcová

 1. Výhody členstva v SKSaPA – benefity pre sestry – vyžiadaná prednáška
  I. Drahoňová, Banská Bystrica
 2. Riadená celotelová hypotermia u novorodencov
  D. Panicová, M. Sisková, Banská Bystrica
 3. Traumatické poranenia novorodenca
  M. Fodorová, Brezno
 4. Multikultúrne ošetrovateľstvo – odbor zameraný na podobnosti a rozdiely starostlivosti o rôzne kultúry
  E. Malatincová, Zvolen
 5. Operačná  liečba strabizmu v detskom veku
  M. Kováčová, T. Daňová, Banská Bystrica
 6. Morbus Hischprung – manažment ošetrovateľskej starostlivosti
  D. Gajdošová, Banská Bystrica     

 • 17:30 – 18:00 Záver konferencie – Odovzdávanie potvrdenia o účasti

Počet pridelených kreditov:
Pasívna účasť: 7 kreditov
Aktívna účasť: 
autor – 10 kreditov
spoluautor – 5 kreditov