Ďakujeme za registráciu na konferenciu

Ďakujeme Vám za registráciu na konferenciu s medzinárodnou účasťou s ústrednou témou:

MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP K POSKYTOVANIU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Dátum konania: 19. 4. 2018

Všetky informácie nájdete na stránke konferencie. O prípadných zmenách alebo novinkách budete  informovaní na e-mail, ktorý ste uviedli pri registrácii.