Harmonogramy špecializačného štúdia AR 2022/2023

Zimný/Letný semester 2022/2023

 

Anestéziológia a intenzívna starostlivosť

(Pre študentov zaradených do štúdia k 1. 9. 2022)

16.1. – 27. 1. 2023 

 

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite (*.pdf)

(Pre študentov zaradených do štúdia k 1. 2. 2022 + k 1. 9. 2022)

9. 1. – 13. 1. 2023

6. 2. – 10. 2. 2023

 

Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

(Pre študentov zaradených do štúdia k 1. 2. 2022)

9. 1. – 13. 1. 2023

17. 4. – 21. 4. 2023

 

Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

(Pre študentov zaradených do štúdia k 1. 9. 2022)

23. 1. – 27. 1. 2023

24. 4. – 28. 4. 2023

5. 6. – 9. 6. 2023