Harmonogramy špecializačného štúdia

Zimný semester 2018/2019

 • 01. 10. – 05. 10. 2018: Inštrumentovanie v operačnej sále, 2. r.
 • 08. 10. – 12. 10. 2018: Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • 08. 10. – 19. 10. 2018: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite – rozvrh
 • 15. 10. – 19. 10. 2018: Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
 • 22. 10. – 26. 10. 2018: Inštrumentovanie v operačnej sále, 1. r.
 • 05. 11. – 09. 11. 2018: Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • 05. 11. – 09. 11. 2018: Inštrumentovanie v operačnej sále, 2. r.
 • 19. 11. – 23. 11. 2018: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • 19. 11. – 23. 11. 2018: Inštrumentovanie v operačnej sále, 1. r.

Letný semester 2018/2019

 • 11. 02. – 15. 02. 2019:  Ošetrovateľská starostlivosť v komunite – rozvrh
 • 11. 02. – 15. 02. 2019:  Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • 11. 03. – 15. 03. 2019: Fyzioterapia v športe a telovýchove
 • 14. 10. – 18. 10. 2019: Fyzioterapia v športe a telovýchove