Harmonogramy špecializačného štúdia AR 2021/2022

Zimný semester 2021/2022

Inštrumentovanie v operačnej sále, 1. r.

20. 9. – 30. 9. 2021 harmonogram(*.pdf)

Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých – zaradení k 1. 2. 2021

27. 9. – 1. 10. 2021 harmonogram(*.pdf)
6. 12. – 10. 12. 2021

Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých – zaradení k 1. 10. 2020

20. 9. – 24. 9. 2021
29. 11. – 3. 12. 2021

Fyzioterapia v športe a telovýchove, 2. r.

4. 10. – 8. 10. 2021

Anestéziológia a intenzívna starostlivosť, 1. r.

18. 10. – 29. 10. 2021 harmonogram (*.pdf)
17. 1. – 28. 1. 2022

Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, 1. r.

4. 10. – 8. 10. 2021 harmonogram(*.pdf)
8. 11. – 12. 11. 2021