Harmonogramy špecializačného štúdia AR 2022/2023

Zimný semester 2022/2023

 

Fyzioterapia v športe a telovýchove

(Pre študentov zaradených do štúdia v AR 2019/2020)

10. 10. – 14. 10. 2022

 

Anestéziológia a intenzívna starostlivosť

(Pre študentov zaradených do štúdia k 1. 9. 2022)

10. 10. – 21. 10. 2022

16. 1. – 27. 1. 2023

 

Inštrumentovanie v operačnej sále (*.pdf)

(Pre študentov zaradených do štúdia k 1. 9. 2022)

17. 10. – 27. 10. 2022

 

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite (*.pdf)

(Pre študentov zaradených do štúdia k 1. 2. 2022 + k 1. 9. 2022)

7. 11. – 11. 11. 2022

5. 12. – 9. 12. 2022

9. 1. – 13. 1. 2023

 

Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

(Pre študentov zaradených do štúdia k 1. 2. 2022)

12. 9. – 16. 9. 2022

9. 1. – 13. 1. 2023

 

Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

(Pre študentov zaradených do štúdia k 1. 9. 2022)

19. 9. – 23. 9. 2022

23. 1. – 27. 1. 2023