Termíny špecializačnej skúšky

  • Anestéziológia a intenzívna starostlivosť
  • Fyzioterapia v športe a telovýchove – Termín špecializačnej skúšky 02. 02. 2023
  • Inštrumentovanie v operačnej sále – Termín špecializačnej skúšky 17. 03. 2023
  • Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
  • Ošetrovateľská starostlivosť v komunite – Termín špecializačnej skúšky 03. 03. 2023
  • Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii