Rozpis vzdelávacích aktivít na akademický rok 2018/2019

pedagogický útvar číslo skratka názov od do
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti 3031 TK Neštandardné spôsoby zastavenia krvácania  25.9.2018 25.9.2018
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti 3032 TK Kardiopulmonálna resuscitácia dospelých 4.10.2018 4.10.2018
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti 3033 TK Bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov 22.11.2018 22.11.2018
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti 3034 TK Nutričná starostlivosť ako súčasť ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov hospitalizovaných na OAIM a JIS 17.1.2019 17.1.2019
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti 3035 TK Triedenie zranených  31.1.2019 31.1.2019
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti 3036 TK Možnosti využitia sonografie v urgentnej zdravotnej starostlivosti 21.2.2019 21.2.2019