Rozpis vzdelávacích aktivít na akademický rok 2020/2021

pedagogický útvarčísloskratkanázovoddo
Katedra ošetrovateľstva4/0026TKBezpečnosť pacienta v procese poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti
17. 9. 202117. 9. 2021