Rozpis vzdelávacích aktivít na akademický rok 2019/2020

pedagogický útvarčísloskratkanázovoddo
Katedra ošetrovateľstva1029DSPôrod ako miesto stretnutia10.10.201910.10.2019
Katedra ošetrovateľstva1030TKPrevencia civilizačných ochorení      25.10.201925.10.2019