Rozpis vzdelávacích aktivít na akademický rok 2020/2021

pedagogický útvar číslo skratka názov od do
Katedra ošetrovateľstva 1029 TK Prevencia a liečba dekubitov   25. 9. 2020 25. 9. 2020