Rozpis vzdelávacích aktivít na akademický rok 2019/2020

pedagogický útvar číslo skratka názov od do
Katedra ošetrovateľstva 1029 DS Pôrod ako miesto stretnutia 10.10.2019 10.10.2019
Katedra ošetrovateľstva 1030 TK Prevencia civilizačných ochorení      25.10.2019 25.10.2019