Rozpis vzdelávacích aktivít na akademický rok 2020/2021

pedagogický útvar číslo skratka názov od do
Katedra ošetrovateľstva 4/0026 TK Bezpečnosť pacienta v procese poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti
17. 9. 2021 17. 9. 2021