Rozpis vzdelávacích aktivít na akademický rok 2017/2018

pedagogický útvar číslo VA typ názov VA od do miesto počet študentov
Katedra ošetrovateľstva 1001 KŠŠ v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť 16.10.2017 27.10.2017 Banská Bystrica 12
Katedra ošetrovateľstva 1002 KŠŠ v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť 15.1.2018 26.1.2018 Banská Bystrica 12
Katedra
ošetrovateľstva
1003 ŠMŠŠ v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť 26.2.2018 1.6.2018 Banská Bystrica 12
Katedra ošetrovateľstva 1004 ŠMŠŠ v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť 18.9.2017 15.12.2017 Banská Bystrica 11
Katedra ošetrovateľstva 1005 KŠŠ v špecializačnom odbore inštrumentovanie
v operačnej sále
23.10.2017 27.10.2017 Banská Bystrica 20
Katedra ošetrovateľstva 1006 KŠŠ v špecializačnom odbore inštrumentovanie
v operačnej sále
20.11.2017 24.11.2017 Banská Bystrica 20
Katedra ošetrovateľstva 1007 ŠMŠŠ v špecializačnom odbore inštrumentovanie
v operačnej sále
15.1.2018 26.1.2018 Banská Bystrica 20
Katedra ošetrovateľstva 1008 KŠŠ v špecializačnom odbore inštrumentovanie
v operačnej sále
2.10.2017 6.10.2017 Banská Bystrica 12
Katedra ošetrovateľstva 1009 KŠŠ v špecializačnom odbore inštrumentovanie
v operačnej sále
6.11.2017 10.11.2017 Banská Bystrica 12
Katedra ošetrovateľstva 1010 ŠMŠŠ v špecializačnom odbore inštrumentovanie
v operačnej sále
5.2.2018 9.2.2018 Banská Bystrica 12
Katedra ošetrovateľstva 1011 KŠŠ v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite 9.10.2017 20.10.2017 Banská Bystrica 36
Katedra ošetrovateľstva 1012 KŠŠ v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite 20.11.2017 24.11.2017 Banská Bystrica 36
Katedra ošetrovateľstva 1013 KŠŠ v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite 12.2.2018 16.2.2018 Banská Bystrica 36
Katedra ošetrovateľstva 1014 ŠMŠŠ v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite 4.12.2017 8.12.2017 Topoľčany 12
Katedra ošetrovateľstva 1015 ŠMŠŠ v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite 22.1.2018 26.1.2018 Mýtna 12
Katedra ošetrovateľstva 1016 ŠMŠŠ v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite 5.2.2018 9.2.2018 Banská Bystrica 12
Katedra ošetrovateľstva 1017 KŠŠ v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 20.11.2017 1.12.2017 Banská Bystrica 40
Katedra ošetrovateľstva 1018 KŠŠ v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 5.2.2018 9.2.2018 Banská Bystrica 40
Katedra ošetrovateľstva 1019 ŠMŠŠ v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 12.3.2018 23.3.2018 Banská Bystrica 40
Katedra ošetrovateľstva 1020 TK – dôsledky civilizačných ochorení ako ošetrovateľský problém 27.10.2017 27.10.2017 Banská Bystrica 100
Katedra ošetrovateľstva 1021 WS – násilie páchané na dieťati – CAN syndróm 3.11.2017 4.11.2017 Banská Bystrica 50
Katedra ošetrovateľstva 1022 WS – násilie páchané na dieťati – CAN syndróm 1.12.2017 2.12.2017 Banská Bystrica 50
Katedra ošetrovateľstva 1023 WS – násilie páchané na dieťati – CAN syndróm 2.3.2018 3.3.2018 Banská Bystrica 50
Katedra ošetrovateľstva 1024 WS – násilie páchané na dieťati – CAN syndróm 6.4.2018 7.4.2018 Banská Bystrica 50
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti 1025 TK – alternatívne zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest 12.9.2017 12.9.2017 Banská Bystrica 30
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti 1026 TK – kardiopulmonálna resuscitácia dospelých 3.10.2017 3.10.2017 Banská Bystrica 30
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti 1027 TK – bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov (link) 21.11.2017 21.11.2017 Banská Bystrica 30
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti 1028 TK – prevencia nozokomiálnych infekcií 8.2.2018 8.2.2018 Banská Bystrica 30

Vysvetlivky:

  • KŠŠ – kurz špecializačného štúdia
  • ŠMŠŠ – školiace miesto špecializačného štúdia
  • TK – tematický kurz
  • WS – workshop