Deň otvorených dverí 2018

Milí študenti!

Uvažujete nad povolaním  zdravotníckeho pracovníka?

Ešte nie ste rozhodnutí, kde získať potrebné vedomosti a zručnosti?

Využite podujatie, na ktoré Vás pozýva dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v spolupráci so zložkami Integrovaného záchranného systému (IZS), Národnou transfúznou službou (NTS) a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.

6. december 2018

Fakulta zdravotníctva SZU, Sládkovičova 21, Banská Bystrica

Prezentácie a praktické ukážky činností študentov jednotlivých študijných odborov s pracovníkmi IZS, NTS a RÚVZ sa uskutočnia o 10:00 hod.