DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Uvažujete nad povolaním zdravotníckeho pracovníka?
Ešte nie ste rozhodnutí, kde získať potrebné vedomosti a zručnosti?
Využite podujatie, na ktoré Vás pozýva dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v spolupráci so zložkami Integrovaného záchranného systému (IZS), Národnou transfúznou službou (NTS) a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.

Prezentácie a praktické ukážky činností študentov jednotlivých študijných odborov s pracovníkmi IZS, NTS a RÚVZ sa uskutočnia o 10:00 hod. v bloku E.