DOD2017

Milí uchádzači o štúdium!

Uvažujete nad povolaním  zdravotníckeho pracovníka? Ešte nie ste rozhodnutí, kde získať potrebné vedomosti a zručnosti?

Využite podujatie, na ktoré Vás pozýva dekanka Fakulty zdravotníctva v spolupráci so zložkami Integrovaného záchranného systému (IZS), Národnou transfúznou službou (NTS) a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ

7. december 2017 na Fakulte zdravotníctva, Sládkovičova 21, Banská Bystrica

Prezentácie a praktické ukážky činností študentov jednotlivých študijných odborov s pracovníkmi IZS, NTS a RÚVZ sa uskutočnia od 10:00 hod.

Všetci ste srdečne vítaní.


PROGRAM:

Začiatok o 10.00 hod., blok E, veľká poslucháreň

 1. Otvorenie DOD
 2. Príhovor dekanky doc. PhDr. Bc. Beáty Frčovej, PhD., MPH
 3. Spoločná prezentácia študijných odborov
 4. Prehliadka praktických ukážok jednotlivých študijných odborov (UZS – blok E – veľká poslucháreň bezprostredne po ukončení prezentácií)
 5. Prezentácia odborných výkonov a prehliadka odborných učební podľa záujmu študentov:
  1. OŠE – blok A, učebňa A 019, prízemie
  2. UZS – blok D, učebňa D 107, 1. poschodie
  3. FYZ – blok D, učebňa D 012, prízemie
  4. LVMZ – blok D, učebňa D 306, 3. poschodie
 6. Vyšetrenie vybraných laboratórnych parametrov a poradenstvo v Poradni zdravia – blok A, miestnosť A 006,  prízemie
 7. Prezentácia činnosti Národnej transfúznej služby – vyšetrenie hemoglobínu, orientačné vyšetrenie krvnej skupiny – blok D, miestnosť D 306, 3. poschodie
 8. Prezentácia činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – blok D, učebňa D 306, 3. poschodie
 9. Prehliadka knižnice – blok D, elektronickej knižnice – blok D, anatomickej učebne – D 206, 2. poschodie, resp. ďalších priestorov podľa záujmu študentov