DOD2023

Milí uchádzači o štúdium!

Uvažujete nad povolaním  zdravotníckeho pracovníka? Ešte nie ste rozhodnutí, kde získať potrebné vedomosti a zručnosti?

Využite podujatie, na ktoré Vás pozýva dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v spolupráci so zložkami Integrovaného záchranného systému (IZS) 

a Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky (NTS SR)

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ

8. februára 2023 na Fakulte zdravotníctva, Sládkovičova 21, Banská Bystrica.

Prezentácie a praktické ukážky činností študentov jednotlivých študijných programov s pracovníkmi IZS a NTS SR sa uskutočnia v dvoch vstupoch – prvý vstup o 9.00 hod., druhý vstup o 11.00 hod. 

Všetci ste srdečne vítaní.


PROGRAM:

Začiatok: areál FZ SZU, blok E, veľká poslucháreň

1. Otvorenie Dňa otvorených dverí

2. Príhovor dekanky doc. PhDr. Bc. Beáty Frčovej, PhD., MPH

3. Spoločná prezentácia študijných programov

4. Prehliadka praktických ukážok a odborných výkonov študentmi jednotlivých študijných programov

5. Prehliadka knižnice – blok D, elektronickej knižnice – blok D, anatomickej učebne – D 206, 2. poschodie, resp. ďalších priestorov FZ podľa záujmu študentov