Odoslať potvrdenie o úhrade

Pomocou tohto formulára môžete odoslať sken alebo fotografiu potvrdenia o úhrade.

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Váš email (povinné)

Študijný odbor (povinné):

Vložte do formulára jednotlivé potvrdenia o úhrade ktoré ste uhradili. Budú akceptované len potvrdenia, ktoré spĺňajú podmienky stanovené nariadením kvestora č. 11/2016 (úhrada poštovou poukážkou nebude akceptovaná)

Potvrdenie o úhrade za zápis:

Potvrdenie o úhrade za validačnú známku ISIC:

Potvrdenie o úhrade školného v externej forme Bc.:

Potvrdenie o úhrade školného pri súbežnom štúdiu a pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia:

Všetky informácie v tomto formulári sú správne, skontroloval/a som ich a súhlasím s ich spracovaním v informačnom systéme MAIS.

Nezabudnite zaškrtnúť políčko, že všetky informácie ktoré ste zadali sú správne.