Žiadosť o prihlasovacie údaje

Žiadam o pridelenie prihlasovacích údajov do informačných systémov SZU.

Pred vyplnením a odoslaním žiadosti si prečítajte „Pravidlá pre používateľov informačných systémov SZU„. Tento formulár nie je určený pre študentov!

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Pracovisko (povinné)

Meno, priezvisko a tituly (povinné)

Telefónne číslo (povinné)

Súkromný e-mail (povinné)

Súhlasím, že som sa oboznámil s Pravidlami pre používateľov informačných systémov SZU.

Zaškrtnite požadované používateľské role:

zamestnanecpedagógsprávca predmetov štúdiasprávca odporúčaných študijných plánovsprávca študijných programovrozvrhárreferent študijného oddeleniavedúci študijného oddeleniasekretárkafakultný administrátorreferent ubytovacieho zariadenia

Prístup do office365 bude generovaný automaticky. Nie je potrebné žiadať samostatne.

Poznámka