Žiadosť o uverejnenie informácií na web stránke FZ

Pomocou tohto formulára môžete požiadať o uverejnenie informácií na webovej stránke Fakulty zdravotníctva. Postupujte podľa "Metodického pokynu k žiadosti o uverejnenie na web stránke FZ SZU"

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Váš služobný/školský email (povinné)

Umiestnenie na stránke (povinné)

Dátum od kedy chcete zverejniť informácie vo formáte RRRR-MM-DD (povinné)

Dátum do kedy majú byť informácie viditeľné pre návštevníkov vo formáte RRRR-MM-DD

Obsah:

Vložiť dokument/obrázok:

Vložiť dokument/obrázok:

Vložiť dokument/obrázok:

Vložiť dokument/obrázok:

Vložiť dokument/obrázok:

Vložiť dokument/obrázok:

Vložiť dokument/obrázok:

Vložiť dokument/obrázok:

Vložiť dokument/obrázok:

Vložiť dokument/obrázok:

Poznámka:

Všetky informácie v tomto formulári sú správne, skontroloval/a som ich a súhlasím s ich spracovaním.

Odpovedajte na kontrolnú otázku (povinné)

Nezabudnite zaškrtnúť políčko, že všetky informácie ktoré ste zadali sú správne a nezabudnite odpovedať na kontrolnú otázku, aby sme vedeli, že nie ste "robot".