Harmonogram štátnych skúšok 2017/2018

Študijný odbor

Forma a stupeň štúdia

Termín

7.4.1 Ošetrovateľstvo
Komisia:  učebňa D105
Študenti:  učebňa D106
denná, bakalárskyPraktická časť : 7. – 11. 5. 2018

Teoretická časť : 14. – 16. 5. 2018

7.4.6  Urgentná zdravotná starostlivosť
Komisia: učebňa A108
Študenti: učebňa A110
denná, bakalárskyPraktická časť: 14. 5. – 15. 5. 2018

Teoretická časť: 16. 5. 2018

7.4.6  Urgentná zdravotná starostlivosť
Komisia: učebňa A108
Študenti: učebňa A110
externá, bakalárskyTeoretická časť: 17. – 18. 5. 2018
7.4.7  Fyzioterapia
Komisia:  učebňa D206
Študenti:  učebňa D202
denná, bakalárskyPraktická časť: 9. 5. – 11. 5. 2018

Teoretická časť: 14. – 15. 5. 2018

7.4.7  Fyzioterapia
Komisia:  učebňa D206
Študenti:  učebňa D202
externá, magisterskýTeoretická časť: 16. 5. 2018

Informácie k štátnym skúškam

Aktualizované 26.4.2018