Harmonogram sústredení – externá forma štúdia

Akademický rok 2020/2021 -letný semester


Študijný program: Ošetrovateľstvo – Bc. stupeň

1. ročník:

8. 3. – 12. 3. 2021

22. 3. – 26. 3. 2021

12. 4. – 16. 4. 2021

3. 5. – 7. 5. 2021

2. ročník:

1. 3. – 5. 3. 2021

15. 3. – 19. 3. 2021

19. 4. – 23. 4. 2021


Študijný program: Urgentná zdravotná starostlivosť – Bc. stupeň

2. ročník:

12. 4. – 16. 4. 2021

3. 5. – 7. 5. 2021

3. ročník:

22. 3. – 26. 3. 2021

26. 4. – 30. 4. 2021


Študijný program: Fyzioterapia – Mgr. stupeň 

1. ročník:

22. 3. – 26. 3. 2021

26. 4. – 30. 4. 2021