Harmonogram sústredení – externá forma štúdia

Akademický rok 2020/2021 -letný semester


Študijný program: Ošetrovateľstvo-Bc. stupeň

1.ročník:
8. 3. – 12. 3. 2021
22. 3. – 26. 3. 2021
12. 4. – 16. 4. 2021
3. 5. – 7. 5. 2021

2.ročník:
1. 3. – 5. 3. 2021
15. 3. – 19. 3. 2021
19. 4. – 23. 4. 2021