Inštrumentovanie v operačnej sále, 2. r.

Miesto konania špecializačného štúdia: Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

Miestnosť: Budova D, 2. poschodie, D 208


Pondelok 6. 11. 2017

 • 08:00 – 12:00 hod. – Operačné výkony v urológii, klasické a endoskopické operácie. Roboticky asistovaná chirurgia. (MUDr. Vladimír Baláž, PhD.)
 • 14:00 – 18:00 hod. – Operačné výkony v cievnej chirurgii, urgentné cievne operácie, chirurgické výkony na tepnách, cievne protézy, operácie venózneho systému na končatinách. (MUDr. Vladimir  Kovacs, PhD.)

Utorok 7. 11. 2017

 • 08:00 – 12:00 hod. – Špecifické činnosti inštrumentárky pri roboticky asistovanom výkone. (Mgr. Mária Turčanová)
 • 13:00 – 16:00 hod. – Detská chirurgia, vybrané operačné výkony v detskej chirurgii. (MUDr. Roman Koreň)
 • 16:00 – 18:00 hod. – Anestéziológia v detskom veku. (MUDr. Jaroslav Čutora)

Streda 8. 11. 2017

 • 08:00 – 12:00 hod. – Miniinvazívna a endoskopická chirurgia, taktika a technika miniinvazívnych operácií. (doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.)
 • 13:00 – 15:00 hod. – Špecifiká práce inštrumentárky na operačnej sále so zameraním na operačné výkony v detskej chirurgii (Bc. Mária Királyová, Mgr. Jana Pokošová)  Miesto: DFNsP  – Operačné sály

Štvrtok 9. 11. 2017

 • 08:00 – 12:00 hod. – Intervenčná liečba renovaskulárnej hypertenzie a azotémie, intervenčná liečba a prevencia cerebrovaskulárnej insificiencie, intervenčná/endovaskulárna liečba ochorení aorty. (MUDr. Stanislav Okapec) Miesto: NsP FDR BB – Rádiologické oddelenie
 • 14:00 – 18:00 hod. – Operačné výkony v úrazovej chirurgii,  operačná liečba zlomenín, vnútorná a vonkajšia osteosyntéza, úrazy mozgu, polytraumy. Operácia chrbtice a panvy. (MUDr. Martin Tutka, MUDr. Martin Holas)

Piatok 10. 11. 2017

 • 09:30 –  11:00 hod. – Verbálna a neverbálna komunikácia, asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov. (PhDr. Dana Sihelská, PhD.)
 • 11:00 – 11:15 hod. – Ukončenie vzdelávacej aktivity (PhDr. Jana Lauková, PhD.)