Aktivity katedry

Študenti fyzioterapie (2. ročník) sa dňa 16.10.2019 aktívne podieľali na vzdelávaní žiakov na Súkromnej základnej škole u Filipa v Banskej Bystrici, kde žiakom druhého stupňa ukázali, ako sa správať ku svojej chrbtici. Prednáška s názvom „Pošlime chrbát do školy“ naučila žiakov, ako sa správne pohybovať pri bežných denných aktivitách. Žiaci si vypočuli teoretickú prednášku spojenú s praktickými ukážkami a veríme, že edukácie padla na úrodnú pôdu a poznatky budú naďalej každodenne využívať pri vstávaní, sadaní si, zdvíhaní predmetov, ale aj pri používaní telefónu a mnohých iných bežných činnostiach.


Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.