Klinické pracoviská

  • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
  • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
  • Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Banská Bystrica
  • Národné rehabilitačné centrum Kováčová
  • Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p. Kováčová
  • Novamed, spol. s r. o
  • Poliklinika Banská Bystrica
  • Základné školy – edukácia žiakov