Kontakt

Vedúci katedry:

PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.
tel.: +421 48 32 48 037
e-mail: daniel.gurin@szu.sk
konzultačné hodiny: štvrtok od 7:30 do 9:00 hod.

Profesori:

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
tel.: +421 48 32 48 022
e-mail: svetozar.dluholucky@szu.sk

prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc.

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

Odborní asistenti:

Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D.
tel.: +421 48 32 48 027
e-mail: zuzana.frcova@szu.sk
konzultačné hodiny: štvrtok od 9:10 do 10:45 hod.

Asistenti:

PhDr. Mgr. Šárka Tomková
tel.: +421 48 32 48 053
e-mail: sarka.tomkova@szu.sk
konzultačné hodiny: štvrtok od 13:30 do 15:00 hod.

  Mgr. Denisa Ivaničová
  tel.: +421 48 32 48 012
  e-mail: denisa.ivanicova@szu.sk
  konzultačné hodiny: streda od 9:00 do 11:00 hod.