Katedra klinických disciplín

Cieľom činnosti katedry klinických disciplín je zabezpečiť úzke prepojenie fakulty s klinickou praxou vo všetkých študijných odboroch, ako aj vysokú kvalitu výučby klinických predmetov. Odborné zázemie katedry predstavujú predovšetkým kliniky SZU, ktoré sú zriadené v zdravotníckych zariadeniach v Banskej Bystrici a v jej okolí, ako aj ďalšie špecializované zdravotnícke zariadenia a zariadenia poskytujúce záchrannú zdravotnú službu a laboratórne vyšetrovacie metódy.

Vedúci katedry:

doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.