Prehľad kliník SZU

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Riaditeľ nemocnice: Ing. Miriam Lapuníková, MBA
Námestník pre LPS: MUDr. Milan Urbáni, MPH
Námestníčka pre ošetrovateľstvo: PhDr. Monika Trnovcová

Algeziologická klinika SZU

Prednosta: doc. MUDR. Igor Martuliak, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Lenka Jobová

II. Chirurgická klinika SZU

Prednosta: doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Alena Kosturová

II. Interná klinika SZU

Prednosta: MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Helena Jacková

II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Prednosta: MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC
Vedúca sestra: PhDr. Monika Matošová

II. Očná klinika SZU

Prednosta: MUDr. Ladislav Jančo, FEBO
Vedúca sestra: Mgr. Miroslava Števulová

Klinika plastickej chirurgie SZU

Prednosta: MUDr. Jozef Ulianko, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Zuzana Mániová

Neonatologická klinika SZU

Prednosta: MUDr. Jana Nikolinyová, PhD.
Vedúca sestra: PhDr. Renáta Černáková

Onkologická klinika SZU

Prednosta: MUDr. Matej Hrnčár, PhD.  
Vedúca sestra: PhDr. Oľga Štipalová

Urologická klinika SZU

Prednosta: MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
Vedúca sestra: Bc. Marianna Schwarzová

Dermatovenerologická klinika SZU

Prednosta: MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Estera Zmoková

II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU

Prednosta: doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.
Vedúca sestra: PhDr. Elena Drapáčová

II. Klinika úrazovej chirurgie

Prednosta: MUDr. Radomír Gajdoš, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Ingrid Krišteková

II. Neurologická klinika SZU

Prednosta: doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
Vedúca sestra: Marta Výbochová

II. Psychiatrická klinika

Prednosta: MUDr. Michal Patarák, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Mária Ambrózová

Klinika transplantačnej chirurgie

Prednosta: MUDr. Július Janek, PhD.,
Vedúca sestra: Mgr. Iveta Knoppová

Neurochirurgická klinika SZU

Prednosta: MUDr. Ján Šulaj, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Martina Račáková

Ortopedická klinika SZU

Prednosta: MUDr. Marian Hlaváč, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Janka Šatníková

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici

Riaditeľ nemocnice: Ing. Juraj Gallo
Námestník pre LPS: MUDr. Miroslav Hanula, PhD.
Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť: Mgr. Ľuba Pohorelá

II. Detská klinika SZU

Prednosta: Prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Andrea Fedorová

Klinika detskej chirurgie SZU

Prednosta: MUDr. Roman Koreň, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Ľudmila Oravkinová

II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Prednosta: MUDr. Oliver Petrík, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Tatiana Maďarová

Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU

Prednosta: MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Vedúca sestra: PhDr. Silvia Balátová

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica

Predseda predstavenstva: Ing. Pavel Bartošík
Námestníčka úseku ošetrovateľstva: Mgr. Mária Víglaská

II. Klinika kardiológie a angiológie SZU

Prednosta: MUDr. Gabriela Kaliská, CS., FESC
Vedúca sestra: Mgr. Monika Lubyová

Lekáreň Ústavu farmácie SZU

vedúci: PharmDr. Vasil Šatnik, PhD.

II. Klinika kardiochirurgie SZU

Prednosta: MUDr. Imrich Beer, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Jana Bejticová