Prehľad kliník SZU


Prehľad kliník SZU vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Riaditeľ nemocnice: Ing. Miriam Lapuníková, MBA

Námestník pre LPS: MUDr. Milan Urbáni, MPH

Námestníčka pre ošetrovateľstvo: PhDr. Monika Trnovcová

Názov kliniky Prednosta Vedúca setra
Algeziologická klinika SZU doc. MUDR. Igor Martuliak, PhD. Mgr. Lenka Jobová
Dermatovenerologická klinika SZU MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. Mgr. Estera Zmoková
II. Chirurgická klinika SZU doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD. Mgr. Alena Kosturová
II. Gynekologicko-pôrodnícka klinka SZU doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD. PhDr. Elena Drapáčová
II. Interná klinika SZU MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. Mgr. Helena Jacková
II. Klinika úrazovej chirurgie MUDr. Radomír Gajdoš, PhD. Mgr. Ingrid Krišteková
II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC PhDr. Monika Matošová
II. Neurologická klinika SZU doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD. Marta Výbochová
II. Očná klinika SZU MUDr. Ladislav Jančo, FEBO Mgr. Miroslava Števulová
II. Psychiatrická klinika MUDr. Michal Patarák, PhD. Mgr. Mária Ambrózová
Klinika plastickej chirurgie SZU MUDr. Jozef Ulianko, PhD. Mgr. Zuzana Mániová
Klinika transplantačnej chirurgie MUDr. Július Janek, PhD., Mgr. Iveta Knoppová
Neonatologická klinika SZU MUDr. Jana Nikolinyová, PhD. PhDr. Renáta Černáková
Neurochirurgická klinika SZU MUDr. Ján Šulaj, PhD. Mgr. Martina Račáková
Onkologická klinika SZU MUDr. Vlkadimír Malec, PhD. PhDr. Oľga Štipalpová
Ortopedická klinika SZU MUDr. Marian Hlaváč, PhD. Mgr. Janka Šatníková
Urologická klinika SZU MUDr. Vladimír Baláž, PhD. Bc. Marianna Schwarzová

 

Prehľad kliník SZU Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici

Riaditeľ nemocnice: Ing. Juraj Gallo

Námestník pre LPS: MUDr. Miroslav Hanula, PhD.

Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť: Mgr. Ľuba Pohorelá

Názov kliniky Prednosta Vedúca sestra
II. Detská klinika SZU Prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. Mgr. Andrea Fedorová
II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU MUDr. Oliver Petrík,  PhD. Mgr. Tatiana Maďarová
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU MUDr. Eva Bubanská, PhD. PhDr. Silvia Balátová
Klinika detskej chirurgie SZU MUDr. Roman Koreň, PhD. Mgr. Ľudmila Oravkinová

 

Prehľad kliník Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica

Predseda predstavenstva: MUDr. Juraj Frajt, MPH

Námestníčka úseku ošetrovateľstva: Mgr. Mária Víglaská

Názov kliniky Prednosta Vedúca sestra
II. Klinika kardiológie a angiológie SZU MUDr. Gabriela Kaliská, CS., FESC Mgr. Monika Lubyová
II. Klinika kardiochirurgie SZU MUDr. Imrich Beer, PhD. Mgr. Jana Bejticová
Lekáreň Ústavu farmácie SZU

 

Prehľad ďalších výučbových zdravotníckych zariadení fakulty

Národné rehabilitačné centrum Kováčová
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. Kováčová
Nemocnica Zelený sen Banská Bystrica
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici
Dom Božieho milosrdenstva Banská Bystrica
ŠÚZ a výcviku MO SR Lešť
Banská záchranná služba Prievidza
Horská záchranná služba SR
Kúpele Dudince, a.s.
Kúpele Brusno, a.s.
Kúpele Sliač