Klinické pracoviská

  • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
  • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
  • Skríningové centrum novorodencov SR Banská Bystrica
  • Národná transfúzna služba Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici
  • Martinské bioptické centrum s.r.o. Banská Bystrica