Kontakt

Odborný asistent:

Ing. Katarína Michalcová, PhD.

Tel: +421 48 32 48 055
E-mail: katarina.michalcova@szu.sk
konzultačné hodiny: Pondelok: 9:00 – 10:00 ; Utorok: 9:00 – 10:00


Garant študijného programu: prof. RNDr. Tomáš Adam, PhD.

Pedagogickí zamestnanci:

doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Ing. Iveta Pisárova, PhD.
Mgr. Martina Kordošová

Zoznam externých vyučujúcich:

 • MUDr. Alexander Wild
 • MUDr. Mirko Peprný
 • MUDr. Peter Hudec
 • MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
 • MUDr. Zuzana Bečková
 • MUDr. Kateřina Novotná
 • MUDr. Mgr. Boris Ťažký, PhD., MPH
 • MUDr. Romana Pitková
 • MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH
 • MUDr.. Michal Havrilák
 • MUDr. Ivana Sedliačiková, MPH
 • MUDr. Karolína Kristína Šulejová
 • RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
 • RNDr. Renáta Kissová, PhD.
 • RNDr. Mgr. Jozef Strhársky, PhD., MPH
 • RNDr. Marcel Balážovič, PhD.
 • RNDr. Alexandra Varjúová, PhD
 • Ing. Iveta Nagyová, PhD.
 • Ing. Daniela Borošová, PhD.
 • Ing. Zuzana Vassányi
 • Ing. Mgr. Ladislava Hradská, PhD.
 • Ing. Silvia Pelikánová
 • Mgr. Zdenka Grešková
 • Mgr. Mariana Jacková
 • Dipl. mt. lab. Iveta Žiarna
 • Mgr. Zuzana Očenášová
 • Mgr. Petra Kružliaková
 • Mgr. Adriana Trnovská
 • Mgr. Jana Kmeťová
 • Mgr. Alena Teplíková
 • Mgr. Anna Melichová
 • Mgr. Martin Uram
 • Mgr. Janette Mrižová
 • Mgr. Tomáš Albert
 • Agáta Spodniaková DMTL
 • PhDr. Tomáš Oravec
 • PhDr. Erika Vozníková
 • PhDr. Dana Štefanovie
 • Bc. Valéria Šúrová