Kontakt

Odborný asistent:

Ing. Katarína Michalcová, PhD.

Tel: +421 48 32 48 055
E-mail: katarina.michalcova@szu.sk
konzultačné hodiny: Pondelok: 9:00 – 10:00 ; Utorok: 9:00 – 10:00


Garant študijného programu: prof. RNDr. Tomáš Adam, PhD.

Pedagogickí zamestnanci:

doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

Zoznam externých vyučujúcich:

 • MUDr. Alexander Wild
 • MUDr. Mirko Peprný
 • MUDr. Lukáš Lipták
 • MUDr. Miroslav Košík
 • MUDr. Peter Hudec
 • MUDr. Michal Smitka
 • MUDr. Mgr. Boris Ťažký
 • RNDr. Viera Kadlecová
 • MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH
 • MUDr. Andrea Brozmanová, PhD.
 • JUDr. Pavel Porubský
 • doc. Ing. Ján Klíma, PhD.
 • RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
 • RNDr. Edita Bottková, PhD.
 • RNDr. Renáta Kissová, PhD.
 • RNDr. Mgr. Jozef Strhársky, PhD., MPH
 • Ing. Iveta Pisárová, PhD.
 • Ing. Iveta Nagyová, PhD.
 • Ing. Daniela Borošová, PhD.
 • Mgr. Zdenka Grešková
 • Ing. Silvia Pelikánová
 • Mgr. Mariana Jacková
 • Mgr. Dana Štefanovie
 • Dipl. mt. lab. Iveta Žiarna
 • Petra Cesneková
 • Mgr. Alena Teplíková
 • MUDr. Michal Kováč
 • Mgr. Mária Klučiarová
 • Ing. Juraj Beňadik
 • Agáta Spodniaková
 • Bc. Valéria Šúrová
 • Mgr. Jana Kmeťová
 • MUDr. Ľubomír Skladaný
 • PhDr. Tomáš Oravec
 • PharmDr. Daniela Raticová
 • Mgr. Zuzana Mišániová