Prečo študovať Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Ste dobrý v kuchyni a chcete svoju danosť uplatniť aj v zamestnaní? Myslíte, že by vás bavila precízna laboratórna práca? Zaujímajú vás pochody v ľudskom tele a chcete im viac rozumieť? Fascinujú vás moderné diagnostické prístroje a technológie? Chcete sa realizovať v medicínskej oblasti, ale obávate sa, že by ste nezvládli kontakt s pacientom?

Možno niečo z tohto je dôvodom, prečo ste sa rozhodli (alebo o tom uvažujete) študovať odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Dobrý začiatok! Odbor máte vybratý, treba si zvoliť vysokú školu, kde ho študovať. Dennú formu bakalárskeho stupňa štúdia študijného odboru  Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (LVMZ) možno študovať na viacerých vysokých školách na Slovensku.

Prečo si myslíme, že by ste mali uvažovať o Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici?

Odporúčame prečítať si článok „Prečo študovať v Banskej Bystrici?“ približujúci Banskú Bystricu a jej okolie ako atraktívne mesto v srdci Slovenska a poskytujúci základné informácie o Fakulte zdravotníctva SZU.

Študijný odbor a program LVMZ je na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici najmladší, prví absolventi ukončili štúdium v akademickom roku 2015/2016. Všetci z našich absolventov sú buď zamestnaní vo vyštudovanom odbore alebo pokračujú v magisterskom štúdiu LVMZ či iných prírodovedných odborov na rôznych vysokých školách na Slovensku aj v Čechách. Naša prednosť nie je len v tom, čo už máme za sebou, ale aj v tom, že odbor stále tvoríme a vylepšujeme. A vy sa môžete zapojiť a stať sa súčasťou tohto tvorivého procesu.

Na Fakulte zdravotníctva SZU je možné študovať odbor LVMZ v bakalárskom stupni štúdia. Študijný  odbor i program bol úspešne akreditovaný v procese komplexnej akreditácie a plne zodpovedá prísnym kritériám stanoveným Ministerstvom zdravotníctva i Ministerstvom školstva SR.  Teoretickú výučbu zastrešujú nielen pedagogickí pracovníci z fakulty, ale vo veľkej miere využívame externých odborníkov z praxe. Rovnako je to pri praktickej výučbe.

Veľká výhoda pre našu fakultu je v tom, že v Banskej Bystrici je viacero špičkových zdravotníckych zariadení a študent veľkú časť praktickej výučby strávi v nich. Základné laboratórne zručnosti študenti získavajú v školských laboratóriách, ale ťažisko praktických predmetov sa rýchlo presúva do reálnych laboratórnych podmienok. Našou veľkou prednosťou je práca v malých študijných skupinách. Toto študentom umožňuje dostať sa do reálnej prevádzky rozličných laboratórií a metodiky si nielen pasívne pozrieť, ale aj reálne celé urobiť. Na odborné praxe chodia študenti dokonca len po jednom, maximálne dvoch. Ako sa vyjadrujú naši absolventi, tento model malých skupiniek v praktickom vyučovaní ich veľmi dobre pripravil na reálne zamestnanie.

Našim hlavným partnerom je Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, kde využívame nielen laboratóriá Centrálneho laboratórneho komplexu (klinická biochémia, hematológia, mikrobiológia, imunológia….), ale aj laboratóriá samostatných subjektov pôsobiacich v areáli – napr. Martinské bioptické centrum (histológia a cytológia) alebo Národná transfúzna služba. Jedinečné sú tiež laboratóriá Skríningového centra novorodencov s pôsobnosťou pre celé Slovensko. Študenti sa tu môžu zoznámiť s metodikami, s akými sa inde nestretnú.

Nadštandardná je spolupráca Fakulty zdravotníctva s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. V rámci Oddelenia lekárskej mikrobiológie pôsobí viacero Národných referenčných centier (NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy, NRC pre pertussis s parapertussis, NRC pre toxoplazmózu), takže na cvičeniach sa študenti dostanú k jedinečným metodikám pod vedením špičkových odborníkov. Atraktívne je tiež centrum pre bakteriologické a toxínové zbrane a práca v laboratórnych podmienkach s vysokým stupňom ochrany.  Naši študenti sa tiež dokonca dostanú k práci v teréne, s Poradňou zdravia pri RÚVZ absolvujú výjazdy a meranie základných biochemických parametrov v krvi.

Medzi naše ďalšie výučbové základne, kam študenti majú možnosť chodiť na prax a oboznámiť sa s rozličnými vyšetrovacími postupmi  a technikou, patria najmä poliklinika Novamed, laboratóriá Alpha Medical,  či Nemocenská BB.

V časti Zo života katedry nájdete viaceré zábery z cvičení,  praxí študentov na klinických pracoviskách a tiež iných našich aktivít

Sme presvedčení, že Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici vás môže výborne pripraviť na vašu budúcu profesiu zdravotníckeho laboranta v ktoromkoľvek z odvetví laboratórnej medicíny; či vám dať výborné základy pre štúdium na vyššom stupni vysokoškolského vzdelania.

Tešíme sa na vás možno už v nasledujúcom akademickom roku.