Referencie od absolventov LVMZ

Aj títo šikovní a úspešní mladí ľudia študovali na našej fakulte….

 

Po skončení SZŠ v odbore zdravotnícky laborant som sa rozhodla ísť študovať LVMZ. Toto rozhodnutie vôbec neľutujem , pretože VŠ ma obohatila o ďalšie teoretické znalosti ale najmä som nadobudla viac praktickej zručnosti. Počas troch rokov štúdia na VŠ sme absolvovali nespočetné množstvo hodín odbornej praxe a laboratórnych cvičení v rôznych zdravotníckych zariadeniach , a to aj počas pandémie. Teorertické vedomoti a praktické zručnosti nám odovzdávali tí najlepší profesori  a doktori s ľudským prístupom. Som rada, že som sa rozhodla pre štúdium LVMZ na Fakulte zdravotníctva v BB.

HP, absolventka 2022, pracuje na transfuziológii v F.D. Roosevelta v BB

 

Myslím si, že ma štúdium na SZU pripravilo na prax viac ako dobre a aj na ďalšie magisterské štúdium. Mali sme, podľa mňa, najlepších prednášajúcich, ktorí boli nie len veľkí odborníci ale mali aj ľudský prístup a veľa som sa od nich naučila. Veľmi rada spomínam na prax na RÚVZ , kde sme sa dostali k metódam o ktorých sa iným študentom len sníva. To, čo si oni nevedia ani len predstaviť, sme si my reálne aj vyskúšali. Doteraz ťažím z poznatkov o PCR, ktoré využívam aj v praxi.Katedra LVMZ študentov veľmi dobre pripraví na ich ďalšie pôsobenie v odbore. Svoje rozhodnutie ísť študovať na SZU som ešte ani raz neoľutovala a jediné, čo odo mňa ostatní počujú, keď sa opýtajú na SZU, sú slová chvály.

MS, absolventka 2016, ukončené magisterské štúdium v odbore LVMZ na UCM, pracuje v odbore mikrobiológia

 

Na vysokú školu spomínam každý deň. Boli to úžasne časy. Z môjho pohľadu to vidím takto: VŠ ma naučila predovšetkým sa vyjadrovať, komunikovať s ľuďmi a vedieť riešiť problémy. Momentálne to využívam skoro každý deň, pri komunikácii z oddeleniami, v nemocnici.

NI, absolventka 2016, ukončené magisterské štúdium prírodovedného zamerania na UKF, pracuje na transfuziológii v Čechách

 

Je to práve rok čo pracujem v Prahe – Státní zdravotní ústav – NRL pre stafylokoky. Dostala som sa sem hlavne vďaka bakalárskej práci – molekulárno-biologické metódy – a to jej praktickej časti, keďže PCR je tu na dennom poriadku a ľudí berú na základe praktických skúseností s PCR. Negatíva mi žiadne nenapadajú, som len rada za to čo mi škola dala 🙂

RH, absoventka 2017, pracuje v odbore mikrobiológia v Prahe

 

Myslím si, že v škole nás toho naučili dosť, ja osobne som nemala problém na pracovisku. Aj keď všetko je už väčšinou automatizované a na každom pracovisku je to iné, a všade nás zaučia na ten ich systém práce. SZU nás pripravila veľmi dobre do praxe. 

AS, absolventka 2017, študuje magisterský stupeň LVMZ, pracuje v odbore klinická biochémia a hematológia

 

Naša SZU mi dala hlavne dobré skúsenosti, ale aj vedomosti, ktoré teraz v praxi využívam. Aj keď v niektorých praktických veciach som mala medzeru, ale postupom času som sa všetko naučila. V prvom ročníku som si hovorila že biochémia bude môj doživotný nepriateľ a teraz pracujem v tomto odbore a baví ma to! 

MS, absolventka 2017, pracuje v odbore klinická biochémia

 

Podľa môjho názoru fakulta v BB ma vynikajúco pripravila na prácu v laboratóriu, čo sa týka praxe. Aj keď som mal zo začiatku stres z hľadania miesta na prázdninovú prax, tak toto bolo vynikajúco riešené a myslím, že by ste v tomto systéme mali pokračovať. Študentom to dá aspoň trochu samostatnosti a ak praxujú v nejakom laboratóriu, kde v budúcnosti chcú robiť, tak je toto výborná skúška aj pre zamestnávateľa a aj pre študenta. A po škole je ľahšie sa zamestnať v danom laboratóriu. Tiež chválim, že výber laboratória bol na študentovi. Ak niekoho zaujala viac mikrobiológia, išiel tam, keď histológia, išiel tam.. Myslím si, že obor LVMZ v Banskej Bystrici je na vysokej úrovni a dotiahnete to ešte vyššie.

JM, absolvent 2017, vyštudoval Mgr. na Farmaceutickej fakulte Univerzity Karlovy, pokračuje v ďalšom štúdiu

 

Posledné mesiace často spomínam v dobrom na školu. Na pracovisku som totiž v dennom kontakte s absolventkami inej fakulty a môžem porovnať, že v praktickej oblasti sme získali oveľa väčšie zručnosti. Ako výhodu vidím, že v bakalárskej práci sme vypracovali konkrétnu praktickú časť, čo veľmi pozitívne ovplyvnilo naše laboratórne skúsenosti. Som rada za všetko, čo som sa na škole naučila a hlavne na cvikách. 

RG, absolventka 2017