Klinické pracoviská

  • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
  • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
  • Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Banská Bystrica
  • NovaMed, spol. s r. o.
  • Nemocnica Zelený sen
  • Detský domov Banská Bystrica
  • Dom Božieho milosrdenstva Banská Bystrica
  • Centrum zborovej diakonie Kanaán – zariadenie pre seniorov
  • Ambulancie primárneho kontaktu
  • Základné školy – edukácia žiakov