Klinické pracoviská

 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
 • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
 • Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Banská Bystrica
 • NovaMed, spol. s r. o.
 • Nemocnica Zelený sen
 • Detský domov Banská Bystrica
 • Dom Božieho milosrdenstva Banská Bystrica
 • Centrum zborovej diakonie Kanaán – zariadenie pre seniorov
 • Ambulancie primárneho kontaktu
 • Základné školy – edukácia žiakov
 • Ambulancia VLDD MUDr. Mária Hyriaková
 • ADOS Babeľová s.r.o.

Dokumenty:

Dohoda – MUDr. Kuniakova (*.pdf)

Zmluva ADOS Babeľová (*.pdf)