Kontakt

Vedúca katedry:

doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
tel.: +421 48 32 48 029
e-mail: maria.supinova@szu.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:00 – 13:00

Docenti:

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH
tel.: +421 48 32 48 023
e-mail: beata.frcova@szu.sk
konzultačné hodiny: streda 10:00 – 12:00

doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD.
tel.: +421 48 32 48 018
e-mail: tatiana.rapcikova@szu.sk
konzultačné hodiny: streda 7:30 – 10:30

Odborní asistenti:

PhDr. Jana Lauková, PhD.
tel.: +421 48 32 48 032
e-mail: jana.laukova@szu.sk
konzultačné hodiny: pondelok 8:00 – 10:00

PhDr. Elena Janiczeková, PhD.
tel.: +421 48 32 48 035
e-mail: elena.janiczekova@szu.sk
konzultačné hodiny: streda 9:00 – 11:00

Asistenti:

  PhDr. Júlia Jankovičová
  tel.: +421 48 32 48 016
  e-mail: julia.jankovicova@szu.sk
  konzultačné hodiny: streda 9:00 – 11:00