Kontakt

Vedúca katedry:

doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
tel.: +421 48 32 48 029
e-mail: maria.supinova@szu.sk
konzultačné hodiny: utorok 12:00 – 14:00

Docenti:

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH
tel.: +421 48 32 48 023
e-mail: beata.frcova@szu.sk

doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
tel.: +421 48 32 48 018
e-mail: tatiana.rapcikova@szu.sk
konzultačné hodiny: streda 9:00 – 11:00

Odborní asistenti:

PhDr. Jana Lauková, PhD.
tel.: +421 48 32 48 032
e-mail: jana.virgulova@szu.sk
konzultačné hodiny: utorok 7:30 – 9:30

PhDr. Elena Janiczeková, PhD.
tel.: +421 48 32 48 035
e-mail: elena.janiczekova@szu.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 11:40 – 13:40


Garant bakalárskeho stupňa študijného programu: doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH

Garančná skupina:

doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
doc. MUDr. Peter Bielik, PhD.
MUDr. Vladimír Malec, PhD.
MUDr. Marta Ondrejková, PhD.