Zo života katedry OŠE

03.05.2019

        Aj v tomto akademickom roku študenti študijného odboru ošetrovateľstvo participovali  ako dobrovoľníci na 23. ročníku celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov. Každoročne sa budúce sestry stávajú súčasťou početnej dobrovoľníckej rodiny a vyjadrujú tým svoju podporu a spolupatričnosť onkologickým pacientom. Tešíme sa, že v spolupráci s Ligou proti rakovine sa i takouto formou môžeme zapojiť do programov a projektov pomáhajúcim  pacientom a ich rodinám riešiť rôznorodé problémy  spojené s onkologickým ochorením.