Kontakt

Vedúci katedry:

Mgr. Milan Beňačka, PhD.
tel.: +421 48 32 48 026
e-mail: milan.benacka@szu.sk
konzultačné hodiny: pondelok 12:00 – 14:00

Asistenti:

Mgr. Mária Snitková
tel.: +421 48 32 48 039
e-mail: maria.snitkova@szu.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 9:00 – 11:00

Ing. Bc. Irena Galádová, MBA
tel.: +421 48 32 48 040
e-mail: irena.galadova@szu.sk
konzultačné hodiny:  pondelok 14:30 – 16:30

  RNDr. Zuzana Hujová, PhD.
  tel.: +421 48 32 48 051
  e-mail: zuzana.hujova@szu.sk