Kontakt

Vedúci katedry:

Mgr. Milan Beňačka, PhD.
tel.: +421 48 32 48 026
e-mail: milan.benacka@szu.sk
konzultačné hodiny: pondelok 14:30 – 16:30

Asistenti:

Mgr. Mária Snitková
tel.: +421 48 32 48 039
e-mail: maria.snitkova@szu.sk
konzultačné hodiny: streda 9:00 – 11:00