Irena Suchár Galádová

Irena Galadova

Ing. Mgr. Irena Suchár Galádová, MBA

Vzdelanie

  • stredoškolské štúdium: 1985 – 1989 Stredná ekonomická škola v Lučenci všeobecná ekonomika
  • bakalárske štúdium: 1998 – 2001 Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta ekonomiky a manažmentu, študijný odbor ekonomika a riadenie podniku
  • inžinierske štúdium: 2001 – 2003 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, študijný odbor riadenie podniku v špecializácii kvantitatívny manažment a aplikovaná informatika
  • ďalšie štúdium: 2004 – 2007 Nottingham Trent University, Nottingham Business School Master of Business Administration
  • bakalárske štúdium: 2014 – 2017 Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, študijný odbor právo
  • magisterské štúdium: 2017 – 2020 Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, študijný odbor právo