Kontakt

Vedúca katedry:

PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.
tel.: +421 48 32 48 031
e-mail: jarmila.bramuskova@szu.sk
konzultačné hodiny: utorok 10:00 – 12:00

Odborný asistent:

PhDr. Dana Sihelská, PhD.
tel.: +421 48 32 48 017
E-mail: dana.sihelska@szu.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 10:00 – 12:00

PhDr. Eva Balogová, PhD.
tel.: +421 48 32 48 047
E-mail: eva.balogova@szu.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:30 – 14:30

Asistenti:

Mgr. František Genšor
tel.: +421 48 32 48 038
E-mail: frantisek.gensor@szu.sk
konzultačné hodiny: streda 8:00 – 10:00

 


Garant študijného programu: doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

Garančná skupina:

doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
doc. MUDr. Peter Bielik, PhD.