Kontakt

Vedúca katedry:

PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH
tel.: +421 48 32 48 031
e-mail: jarmila.bramuskova@szu.sk
konzultačné hodiny: pondelok 9:00 – 11:30

Odborný asistent:

Ing. Bc. František Glončák, PhD.
tel.: +421 48 32 48 017
E-mail: frantisek.gloncak@szu.sk
konzultačné hodiny: streda 10:00 – 12:00

Asistenti:

PhDr. Zuzana Demianová, MBA
tel.: +421 48 32 48 048
E-mail: zuzana.demianova@szu.sk

Mgr. Michal Haluška
E-mail: michal.haluska@szu.sk

Mgr. Silvia Janolková
E-mail: silvia.janolkova@szu.sk

Lektorka:

Bc. Monika Kalmanová
tel.: +421 48 32 48 047
E-mail: monika.kalmanova@szu.sk