Kontakt

Vedúca katedry:

PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD.
tel.: +421 48 32 48 031
e-mail: jarmila.bramuskova@szu.sk
konzultačné hodiny: utorok 10:00 – 12:00

Odborný asistent:

PhDr. Dana Sihelská, PhD.
tel.: +421 48 32 48 017
E-mail: dana.sihelska@szu.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 10:00 – 12:00

PhDr. Eva Balogová, PhD.
tel.: +421 48 32 48 047
E-mail: eva.balogova@szu.sk
konzultačné hodiny: pondelok 8:00 – 10:00