Prečo študovať Urgentnú zdravotnú starostlivosť

Takmer každý deň môžeme zahliadnuť alebo počuť známy zvuk, pri ktorom nás na chvíľu zamrazí, pretože si uvedomíme ľudskú zraniteľnosť a smrteľnosť. Obzeráme sa okolo seba a snažíme sa urobiť miesto pre rýchlo sa približujúce majáky vozidla záchrannej zdravotnej služby. Držíme palce posádke záchranárov, aby došla včas tam, kde ich už netrpezlivo čaká niekto v ohrození zdravia alebo života.

Kto sú tí ľudia, ktorí denno-denne, v každom ročnom období, v každom čase i počasí nasadzujú svoje životy v prospech cudzích ľudí, aby im pomohli v kritických momentoch?
Cítiš, že by si dokázal to, čo oni? Máš v sebe tu správnu mieru empatie, obetavosti a zodpovednosti? Dokážeš sa prehrýzť cez náročné štúdium a potom, po celý život statočne niesť bremeno tohto náročného povolania? Ak sa naozaj chceš stať profesionálnym záchranárom, prihlás sa na štúdium odboru urgentná zdravotná starostlivosť na Fakulte zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici.
Cieľom študijného programu je nielen odborná príprava medicínskeho charakteru zameraná na urgentnú zdravotnú starostlivosť v prednemocničnej fáze, ale aj výchova záchranára. Záchranára, ktorý pri výkone svojho povolania zvládne zásah organizačne aj odborne a ovláda náročnú komunikáciu s pacientom a jeho okolím, spolupracovníkmi aj príslušníkmi ostatných zložiek integrovaného záchranného systému. Pre potreby svojho budúceho povolania musia študenti v rámci teoretických a praktických predmetov zvládnuť množstvo záchranárskych, medicínskych, ale aj ošetrovateľských postupov. K naplneniu komplexnej prípravy záchranárov patrí štúdium psychológie, komunikácie, zdravotníckej etiky a manažmentu.
Výučba prebieha v posluchárňach a odborných učebniach fakulty, ktorých vybavenie sa postupne dopĺňa tak, aby spĺňalo náročné študijné kritériá. Sme pyšní na rozsiahly areál poskytujúci dostatok priestoru na cvičenia mimo učební, predovšetkým kryté „autovrakovisko“ umožňujúce nácvik manažmentu hromadnej dopravnej nehody v každom počasí. Časť areálu tvoria priestory, ktoré dovoľujú nacvičovať taktické postupy pri teroristických útokoch, rukojemníckych drámach, poskytovanie prvej pomoci v podmienkach vojnového konfliktu a podobne. V rámci cvičení spolupracujeme s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému vrátane špeciálnych policajných jednotiek a psovodov. Podzemný bunker a hangár umožňujú modelovať situácie pre výcvik záchranárov v noci, v hmle, v zamorenom prostredí či nadmernom hluku. Študenti si tak môžu precvičiť teoretické vedomosti a zručnosti získané štúdiom predmetu urgentná medicína a medicína katastrof.

Významná časť štúdia je realizovaná na klinických pracoviskách zdravotníckych zariadení počnúc stanicami záchrannej zdravotnej služby až po oddelenia a kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou a Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. Práve na týchto pracoviskách pôsobí väčšina našich externých vyučujúcich garantujúcich prepojenosť výučby našich študentov s praxou a aktuálnymi klinickými postupmi.
Študenti sa počas štúdia určite nenudia. Hneď v prvom ročníku sa zdokonalia v lyžovaní a trénujú pohyb vo vysokohorskom prostredí. Zvládnuť musia aj ošetrenie a transport raneného v horskom prostredí pod dohľadom profesionálnych horských záchranárov. Vypočuť si prednášku o zásadách záchrany človeka zasypaného lavínou v niektorej z vysokohorských chát je pridanou hodnotou odborných prednášok v rámci predmetu záchrana v teréne. Tí odvážnejší si môžu na vlastnej koži vyskúšať, aké je to byť vyhrabaný spod snehu lavínovým psom. Nemenej atraktívnym, no o to náročnejším, je výcvik v priestoroch banského polygónu, ktorý dokonale preverí fyzické schopnosti študentov a spôsob reagovania v stave, kedy sú fyzicky „na dne“. Oboznámenie sa s prácou banskej záchrannej služby dopĺňa kompletný pohľad našich študentov na človeka v ohrození.

Spolupracujeme aj s Hasičským a záchranárskym zborom, a to predovšetkým pri cvičeniach hromadných nešťastí a dopravných nehôd, pri ktorých je nevyhnutný jasne definovaný postup hasičov aj záchranárov. Platí, že zdravotnícky záchranár vstupuje len do zabezpečených priestorov, a tak spoločné cvičenia učia študentov zásadám bezpečného pohybu v rizikových priestoroch. Zaujímavou lokalitou, ktorá významne preveruje psychické a fyzické predpoklady našich poslucháčov, je výcvikové stredisko Ústavu špecializovaného zdravotníctva MO SR na Lešti. Tu sú naši študenti najviac konfrontovaní s psychickou a fyzickou námahou ako záchranári, ale aj ako figuranti počas náročných cvičení integrovaného záchranného systému. Uvedené cvičenia sa svojimi podmienkami najviac približujú realite skutočných krízových situácií a v roli figurantov zažívajú pocity, ktoré im umožňujú lepšie pochopiť reakcie ľudí, ktorým budú celý život pomáhať. Práve tu mnohí prvýkrát siahnu na dno svojich síl a uvedomia si náročnosť svojho budúceho povolania.

Na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby SR študenti spoznajú prácu operátorov a umenie aj náročnosť zvládnuť komunikáciu s človekom v ohrození života. Na vlastnej koži zažijú, aké je poskytovať rady po telefóne bezprostrednému účastníkovi situácie, v ktorej život postihnutého závisí od osoby na druhej strane telefónnej linky.
Stať sa záchranárom je náročné, no počas štúdia sa študentom venujú pedagógovia, ktorí zároveň aktívne vykonávajú povolanie záchranárov a ich snahou je vychovať si budúcich kolegov, na ktorých sa budú môcť spoľahnúť. Sú prísni, ale zároveň ľudskí – presne takto to vyžaduje povolanie, na ktoré svojich študentov pripravujú. Povolanie, v ktorom sa budete musieť spoliehať na svoje vedomosti a skúsenosti; rýchle, no správne sa rozhodovať a mať obrovskú dávku empatie, ľudskosti a pokory. Budete pomáhať ľuďom, ktorých zradí zdravie a ktorých život bude závisieť od vašich rozhodnutí. Nech vás preto neodradí, že prijatie na našu fakultu sa deje prostredníctvom prijímacích pohovorov. Ich absolvovanie vás len ubezpečí v tom, že máte primerané predpoklady pre toto štúdium.

Tešíme sa na vás.